Groepswerk

Het omgaan en werken met groepen vind ik even verrassend als inspirerend.

Is altijd weer een dans rondom het geheim dat leven is.

Een groep kan starten  v.a. 2 – 3  personen.

Het  maximaal aantal deelnemers kan  per thema variëren.

Op verzoek kunnen alle thema’s vervolgd worden.

 

Bidden

Er zijn veel vormen van gebed: Dankgebed, Voorbeden, Lofgebed, Smeekbeden, Aanbidding, Stil gebed, gebed om Leiding in je leven .

Geen maximum aan het aantal deelnemers.

Eén bijeenkomst

 

De stilte leren

Stilte is er niet zomaar. Die wil geleerd worden, beoefend worden en gedaan.

In deze hectische tijd valt dat niet mee. Het is wel mogelijk.

Geen maximum aan het aantal deelnemers.

Meerdere bijeenkomsten wenselijk

 

Leren mediteren

Christelijke meditatie. Opengaan voor oude woorden, zoals een bloem zich opent voor de zon.

Geen maximum aan het aantal deelnemers.

Zeven bijeenkomsten

 

De kleine mystieke weg

We onderscheiden de z.g. Grote mystieken: Johannes van het Kruis, Teresa van Avilla, Hadewich, Bernardus van Clairveaux, Dag Hammerskjold. En de eigen Kleine mystieke weg, die zich door aandachtig luisteren naar en kijken in uw eigen leven ontvouwt. Een peroonlijke weg die De Levende gaat met u en u met De Levende.

Aantal deelnemers max. 12 – 14 personen

Zeven  bijeenkomsten

 

Innerlijk Gebed

Opgeleid ben ik in de traditie van Contemplative Outreach. Het gaat hier om het Gebed zonder woorden, dat onder regiem van de Inquisitie ook in de kloosters bijna verdween. Thomas Merton, een Cisterciënzer monnik maakte het weer bereikbaar voor ‘ het volk’.  Een hele uitdaging. Als u er eenmaal mee vertrouwt bent, ontdekt u een nieuwe ‘ Schat ‘ die velen ‘ doet smaken naar meer ‘ .

Aantal deelnemers max. 12 – 14 personen

Zeven bijeenkomsten

Lectio Divina

Een monastieke ( kloosterlijke) wijze van het lezen van de Schrift. In vier stappen en met veel oefening leert u de scholastieke wijze van de Lectio Divina waarna de contemplatieve vorm voor u open ligt.

Aantal deelnemers max. 12 – 14 personen

Vijf bijeenkomsten

Liturgie in het persoonlijk leven

Hoe kunt u  vorm geven aan de As-woensdag, aan de Veertig dagen tijd, aan de Stille weken, aan Pasen, aan Pinksteren, aan Hemelvaart, aan de Advent, aan Kerst, aan Voorjaar, Zomer, Herfst en Winter.

Geen maximum aan het aantal deelnemers.

Eén bijeenkomst

Onderwerpen die u inbrengt

In overleg vast te stellen. Aantal deelnemers hangt af van het onderwerp.

 

Inleiding / Voordracht

Religieus –  en of kloosterlijk leven in het alledaags bestaan

Geen maximum aan het aantal deelnemers.

 

Tarief voor groepswerk, per thema ,afhankelijk van het aantal deelnemers, en locatie  in overleg vast te stellen

Zo ook de reiskosten.

 

 

 

Leave a Comment