Over de titel wijds

Met klem wil ik voordat u onderstaande tot u neemt,  benadrukken, dat ik met u mijn geloofservaring deel, zonder erop uit te zijn, om u mijn geloof op te dringen, dat zou ik niet willen en kan bovendien niet.  Daarin vraag ik u mij te vertrouwen.

Tijdens een stille meditatie over de woorden:

‘ Vergroot de ruimte in uw tent, de wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet. Wees er niet zuinig mee; verleng uw scheerlijnen, sla uw tentpinnen stevig vast’, ( Jes. 54:2)

klonken ze na enige tijd als een gebed in mij dat zomaar begon te stromen.

Als een krachtig verlangen dat de  deuren van mijn hart uit het roestige slot trok. Verscheurd van heimwee huilde ik tranen met tuiten. De vensters van mijn kijken ontsloten zich , boven de grenzen van mijn eigen en andermens beperkingen werd ik  getild.

Mijn imperfectie, mijn falen, de dutsen en schaduwen uit mijn leven kon ik omarmen en mij toewijden aan het heden, het nu.

Ik zag en verstond dat de ander dezelfde strijd strijdt die ik strijd. Hoe anders ook, de ander werd minder anders, kon mij naderbij komen, werd meer ik en minder anders.

Innerlijk werd in mij elke kloof overbrugd, de praktijk bleek weerbarstiger, want ook aan de andere kant moet daartoe bereidheid zijn.

Het aanvaarden van een onoverbrugbare kloof en daarin mijzelf en die andere mens blijven zien, daarnaast zoekend leren leven, was voor mij de weg.

De wanden van mijn woning werden wijder opengezet gedurende de jaren na die meditatie en nog, een nooit eindigend proces hoop ik.  Woning te mogen bieden aan een ander, al is het maar even. Wijd te mogen worden voor wie een beroep op mij doet, is mijn verlangen.

De wanden van mijn zijn, van de woning die  ik ben, zijn al wel soepeler geworden. Het blijft een oefening om in de ontmoeting met mensen wijd geopend te worden. Dat kan ik niet uit mijzelf. Daarvoor put ik uit de Bron van mijn bron.

Tot mijn verrassing zag ik in ‘ wijds ‘ een samentrekking van wij, u en ik, en ‘ds’, die mijn initialen zijn:  debbie schwager.

Hoewel het woord wijd in onbruik is geraakt, bestaat het nog in een lied: ‘ Meester, men zoekt U wijd en zijd’ , hier in de betekenis van: op alle plaatsen, in alle richtingen.

Zo past dat woord  ook in de titel, een mens zoekt, overal, alom, naar balans, naar rust, naar evenwicht, naar die ene parel.

Vervolgens las ik de betekenis  van wijd, als ruim, b.v. van een ruim zittend kledingstuk.

Ons lichaam is de woning. Een woning moet bij je passen, moet goed zitten. Ik hoop dat onze ontmoetingen bijdragen aan het verwerven van ruimte, van rust, waar u dat nodig hebt, en wil bewerken.

Naast u te mogen lopen, elkaar tot wijsheid te zijn, is mijn wens voor ons ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment