Tijdloze Wijsheid

Het Nieuwe Jaar is nog jong en helaas staat de kerk voor velen op inhoud te kijk.

Met Kerst 2018 werd nog gewag gemaakt van haar leegloop.

De ondertekening van het Nashville-document door prominenten uit de Kerkelijke Rechter flank en EO zijde doen aan die leegloop geen goed.

Maar even erg vind ik de tegenstanders die met  vernederende teksten menen te moeten reageren. Even intolerant, even veroordelend. Bij Lucky in DWDD gisteren schrok ik van de tekst, zo afschuwwekkend, en op FB bij een dichter al een even schokkend versje.

Waarom lijkt het zo gemakkelijk te grijpen naar woorden die terug- kwetsen en vernederen.

Ik vind het zo rustig om ergens niets van te hoeven vinden, wat niet betekent dat ik geen mening of idee heb over een onderwerp. Wel beschermt en behoedt het mij voor cynisme en haatdragende woorden. Met eerbied steek ik mijn linkerarm uit, daarna mijn rechterarm en ervaar verzinkend in de stilte die ik God noem, Het Midden, Zijn of Haar Midden zo u wilt. En dan opnieuw lees ik het onderstaand menu en bid dat ik het mensen, alle mensen mag serveren. Vrede en alle Goeds gewenst                                                                     Debbie 8-01-2019